O Saboru


Sabor geodeta Srbije je etablirana strukovna manifestacija sa dugom tradicijom i velikim značajem.Ovogodišnji XXVIII Sabor geodeta Srbije održaće se na Borskom jezeru u hotelu Jezero.Radni deo posvećen je najnovijim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o državnom premeru i katastru, kao i projektu "Unapređenje upravljanja nepokretnostima u Srbiji", za koji je Svetska banka odobrila zajam Republici Srbiji od 44 miliona dolara.Dogovoreno je sa Inženjerskom komorom da se predavanja koja će biti u radnom delu Sabora boduju za produženje licence u narednoj godini.

Za učesnike Sabora biće organizovane sportske i rekreativne aktivnosti u okviru kompleksa hotela Jezero.


Sabor će poslužiti kao prilika za razmenu mišljenja i iskustva sa kolegama, sa osvrtom na sve teme iz domena funkcionisanja Saveza.


U isto vreme to će biti prilika da se na jednoj stručnoj manifestaciji geodetske struke pojave predstavnici lokalnih samouprava ali i drugih državnih institucija poput Inženjerske komore Srbije.