O Saboru


Sabor geodeta Srbije je etablirana strukovna manifestacija sa dugom tradicijom i velikim značajem.Ovogodišnji XXXII Sabor geodeta Srbije održaće se u Vrnjačkoj Banji u hotelu Breza.Radni deo posvećen je digitalnoj komunikaciji sa Republičkim geodetskim zavodom kroz primenu "e elaborat", urbanoj komasaciji u cilju uređenja građevinskog zemljišta u Republici Srbiji kao i primeni najnovijih izmena zakona o planiranju i izgradnji

Za učesnike Sabora biće organizovane sportske i rekreativne aktivnosti u okviru kompleksa hotela Breza.


Sabor će poslužiti kao prilika za razmenu mišljenja i iskustva sa kolegama, sa osvrtom na sve teme iz domena funkcionisanja Saveza.


U isto vreme to će biti prilika da se na jednoj stručnoj manifestaciji geodetske struke pojave predstavnici lokalnih samouprava ali i drugih državnih institucija poput Inženjerske komore Srbije.